ZAPŁATY

 

Moduł przeznaczony do obsługi stanowiska kasowego, obejmuje funkcje:

  •  wprowadzanie dokumentów obrotu  kasowego - KW, KP,
  •  wydruk dokumentów obrotu kasowego - KW, KP,
  •  tworzenie i wydruk raportu kasowego,
  •  obliczanie stanu kasy w dowolnym momencie,
  •  ewidencja wyciągów bankowych,
  •  prowadzenie kasy walutowej, rachunku bankowego walutowego, wprowadzanie tabeli 
     kursów walut,
  •  tworzenie własnych raportów definiowanych.

 

Funkcja pomocnicza,  to współpraca centrala – obiekt. W  module ZAPŁATY dostępny jest podgląd na faktury, co znacznie ułatwia wprowadzanie dokumentów kasowych czy wyciągów bankowych.

 

Moduł może funkcjonować na obiektach wyniesionych ale powinien być skomunikowany z modułem ROZRACHUNKI  i  TOWARY, w zależności od specyfiki danego obiektu.