TOWARY

Przeznaczeniem modułu jest wspomaganie stanowisk obsługi obrotu wyrobami, a więc:

  • wszelkie operacje magazynowe (przyjęcie, wydanie, przerzuty),
  • tworzenie i emisja faktur i paragonów,
  • bezpośrednia obsługa kontrahenta,
  • pełna, wieloprzekrojowa ilościowo-wartościowa analiza sprzedaży,
  • komunikacja z systemem księgowym w zakresie windykacji należności,
  • możliwość obsługi hurtowni,
  • gospodarka opakowaniami zwrotnymi.

 

Moduł składa się z części podstawowej oraz rozszerzeń dobieranych przez Użytkownika.

 

Część podstawową stanowią następujące funkcje:

  • obsługa relacji z kontrahentami,
  • obsługa cennika wyrobów, opakowań i usług,

   obsługa obrotu wyrobami (dowody przyjęcia, wydania),

   fakturowanie sprzedaży z uwzględnieniem marż i upustów (stałych oraz zależnych od
dotychczasowej sprzedaży),

   obsługa przerzutów magazynowych,

   analiza sprzedaży w wielu przekrojach, między innymi wartości i dynamiki sprzedaży, ...

   rozbudowane zestawienia ilościowo-wartościowe definiowane przez Użytkownika,

   informowanie o zaległych płatnościach i nierozliczonych zapłatach/zaliczkach (tylko w przypadku funkcjonowania modułu KSIĘGOWOŚĆ),

   magazynowanie wyrobów,

   planowanie sprzedaży,

   analiza sprzedaży według dowolnych grup towarowych,

   migracja danych do arkusza kalkulacyjnego (csv, text).

 

Rozszerzenia funkcjonalne:

             - uzupełnianie bazy danych dokumentami spoza systemu,

             - selektywny dostęp do danych,

             - zlecenia przewozowe,

             - obsługa hurtowni,

             - obsługa faktur zakupu,

             - gospodarka opakowaniami zwrotnymi,

             - obsługa zamówień, dyspozycji transportowych,

             - atesty jakościowe,

             - obsługa urządzeń fiskalnych,

             - obsługa dyspozycji wydania,
             - obsługa zaliczek do sprzedaży,
             - obsługa zamówień do dostawców.

 

Podczas wystawiania faktury, moduł sprawdza stan rozliczeń finansowych z odbiorcą. Jeżeli są nie zapłacone, przeterminowane należności, wyświetlany jest komunikat o niezapłaconych fakturach
i moduł blokuje możliwość emisji faktury. Ta blokada może być zdjęta przez osobę uprawnioną (np. kierownika działu zbytu), ale wówczas do faktury automatycznie dołączy się "przypomnienie"
o nieuregulowanych płatnościach. Taka współpraca jest możliwa tylko przy włączonym module KSIĘGOWOŚĆ.