Rejestr VAT

Przeznaczeniem modułu jest pełna ewidencja faktur zakupu, skupu i sprzedaży, na podstawie której sporządzana jest deklaracja VAT. Moduł umożliwia prowadzenie wielu rejestrów, podzielonych tematycznie, np. rejestr sprzedaży wyrobów, usług, rejestr zakupu środków trwałych, surowców, materiałów, itp.

 

Moduł odpowiada za ewidencję wszystkich faktur dotyczących przedsiębiorstwa, większość z nich przejmuje automatycznie z modułów SUROWCE i TOWARY, pozostałe należy wprowadzić do bazy danych systemu, wyłącznie z wykorzystaniem funkcji tego modułu.

 

Moduł odpowiada za kwalifikowanie faktur do właściwych rejestrów, na podstawie, których sporządzana jest deklaracja VAT. Stąd też pobierane są zapisy do kierowania na księgę główną, w oparciu o wcześniej zdefiniowane wzorce księgowań.

 

W wersji rozszerzonej moduł udostępnia funkcje edytora faktur, przeznaczonego do wystawiania faktur
z działalności dodatkowej przedsiębiorstwa, jak również faktur wystawianych cyklicznie, np. za czynsz, telefon, refaktury, itp.

 

W module jest możliwość wykonania wydruków deklaracji VAT-7, VAT-UE na odpowiednich druczkach.

 

Istnieje możliwość:

  • · wykonania wydruku informacji podsumowujących o dokonaniach wewnątrz wspólnotowych
      dostawach/nabyciach towarów,
  • · tworzenia własnych zestawień definiowanych na podstawie danych zawartych w systemie,
  • · ewidencji faktur walutowych oraz aktualizacji tabeli walut w wersji rozszerzonej.