KADRY

Kartoteka płacowa zakładana jest na określony rok i w nim podzielona na poszczególne miesiące.

W każdej chwili możemy więc dotrzeć do informacji za interesujący nas okres.

 

System  obejmuje:

    obsługę kartoteki miesięcznej,

    wydruk kartoteki rocznej z podziałem na poszczególne miesiące i obejmującą niezerowe składniki płacowe danego pracownika,

    naliczenie płacy (może być wielokrotne, aż do uzyskania poprawnych wyników),

    wydruk list kasowych z podziałem na miejsca pracy lub na banki,

    wydruk przelewów indywidualnych i zbiorczych, gdy dokonujemy przelania wypłaty na konta osobiste pracowników,

    wydruk odcinków płacowych z wykazem niezerowych pozycji płacowych danego pracownika,

    wydruk sprawozdania miesięcznego z wykazem niezerowych pozycji płacowych danego miejsca pracy i na końcu sprawozdania  - Zbiorcze zestawienie list płac.

     obsługa wypłat dodatkowych (wypłaty na życzenie, do 99 w jednym miesiącu) z możliwością dopisania ich do zadanego miesiąca w celu poprawnego rozliczenia kosztów płac,

     prowadzenie kartoteki osób płatnych z bezosobowego funduszu płac i nie będących pracownikami zakładu,

     sumowanie składników płacowych wg zadanego wzoru w ramach całego roku,

     rozliczanie akordu lub rozliczanie kosztów pracowników fizycznych,

     kartoteka ZUS, a w niej deklaracje rozliczeniowe (DRA, RCA, RSA, RZA),

     rozliczanie kosztów płac i ewentualne skomunikowanie z systemem księgowym,

     rozliczanie podatku od osób fizycznych z możliwością drukowania Pit 4, Pit4R, Pit 8A, Pit 11 oraz Pit 40.

 

Na bazie wszystkich kartotek istnieje możliwość definiowania zestawień przez Użytkownika. Wszystkie zestawienia mogą być emitowane bądź do zbioru i oglądane na ekranie bądź bezpośrednio na drukarkę.

Moduły Kadrowy, Płacowy, Kartoteka ZUS i Rozliczanie Podatku od płac, współpracują ze sobą. Informacje między modułami przekazywane są w momencie gdy są potrzebne (tzn. np. dostęp do stawek płacowych czy absencji pracownika w momencie naliczania płacy). Zawsze istnieje możliwość poprawienia  zauważonych błędów i powtórzenia operacji. Po naliczeniu płac dane płacowe  pracowników zapisujemy do kartoteki podatku i do kartoteki ZUS. Przepisywanie można powtarzać wielokrotnie bez obawy popełnienia błędu. W kartotece rocznej zarobków można dopisać pracownikowi składniki, które nie wynikają bezpośrednio z płac, a powinny być uwzględnione w rocznym rozliczeniu podatku.