Oprogramowanie dedykowane Twojej firmie


Sprawdzony w wielu zastosowaniach, produkt informatyczny klasy ERP, wspomagający w szerokim zakresie procesy zarządzania przedsiębiorstwem. Produktem jest oprogramowanie o konstrukcji modułowej, tworzącej zintegrowany system SIM. Bogata funkcjonalność, wspierająca w szerokim zakresie podstawową działalność obsługiwanych podmiotów, kieruje produkt do przedsiębiorstw, w których występują potrzeby wspomagania procesów kompletacji, konfekcjonowania i logistyki materiałów i towarów. Z uwagi na szeroką funkcjonalność technologiczną modułu SUROWCE, produkt wyposażony w ten moduł, dedykowany podmiotom zajmujących się obrotem i przetwórstwem materiałów masowych (m.in. przetwórstwo zbóż, rzepaku i innych produktów produkcji rolnej, produkcja biopaliw, pasz).

 


 Nasi Klienci :